KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN YOLCU KİŞİLERE İLİŞKİN  RIZA METNİ

TUGAY TURİZM SEYAHAT VE TİCARET A.Ş.

Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yasal ödevlerimizi yerine getirmek, daha etkili iletişim kurabilmek, iş planlarımızı yapabilmek, verdiğimiz hizmet kalitesini ölçümlemek, sağlık ve güvenliğiniz amacıyla işlemekteyiz.

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Check In bölümünde, Bilet Satış Ofislerimizde, telefon görüşmelerinde ve www.yesilmarmarislines.com resmi web sitesinde, bilgime sunulan tüm “Aydınlatma Metinleri”ni okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin ve  vereceğim diğer ilgili bilgilerin açık rızama istinaden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanarak işlenmesini, bildirdiğim bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ediyorum.

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin tüm “Aydınlatma Metinleri”nde belirtilen amaçlarla işlenmesine ve “Aydınlatma Metinleri”nde belirtilen kişilerle ve belirtilen amaçlarla paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum.

İSTİSNALAR:

“Aydınlatma Metinleri”nde belirtilen hususlarda rıza göstermediğiniz bir husus var ise aşağıda belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AD- SOYAD :

İMZA: